Нууцлалын бодлого

“ГРАНД ГОВЬ ТЕЧ” ХХК НЬ “ШИМТ СҮРЭГ” ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ-ЫН 7 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 7.1-Т ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН БОЛНО. ЭНЭХҮҮ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН БОДЛОГЫН НӨХЦЛӨӨР ТАНЫ АППЛИКЕЙШНЭЭР ДАМЖУУЛАН ИЛГЭЭСЭН БОЛОН БУСАД ХЭЛБЭРЭЭР ӨГСӨН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ, АШИГЛАХ, ДАМЖУУЛАХ УСТГАХ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУЛ ТА НЭГ БҮРЧЛЭН УНШИЖ ТАНИЛЦАЖ, ӨӨРИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ, БАТАЛГААГ ӨГНӨ ҮҮ.